Unity3D for free!

Các bạn từng chơi game trên Android và iOS hẳn sẽ biết Unity3D. Đây là bộ công cụ 3D rất nổi tiếng mà đã nổi tiếng thì phải đắt xắt ra miếng ($400/license). Tuy nhiên Unity3D đang có khuyến mãi serial key miễn phí đến ngày 8/4/2012. Mình thì mù tịt về 3D nhưng cũng gắng download về để đó, từ từ tìm ebook học sau, chả có gì phải vội. Bạn nào quan tâm thì vào website Unity3D làm một bộ nhé.

Advertisements
This entry was posted in Android, unity3d. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s